Behandelingen vanuit holistische visie

Als natuurgeneeskundig therapeut werk ik vanuit een holistische visie. Dit wil zeggen dat een mens gezien wordt als één geheel op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Als er klachten optreden, betekent het dat de harmonie verstoord is op één of meerdere niveaus. De behandeling richt ik op het herstel van evenwicht op alle niveaus.

Een behandeling in de praktijk gaat uit van de volgende denkwijzen:
onze voeding, gedachten en emoties beïnvloeden ons lichamelijk en geestelijk functioneren en omgekeerd.

Dus lichaam en geest in balans leiden naar gezondheid.

De therapie bestaat uit een korte reeks van consulten met een tussenpauze van ongeveer 3 weken. Bij voedingsintoleranties en drainageproblemen is dat 6 weken. De tussenpauze heeft het lichaam nodig om het natuurlijke genezingsproces weer te activeren. Vaak is een beperkt aantal behandelsessies voldoende.

Tijdens een consult werk ik met therapieën uit de natuur- en energetische geneeskunde om het zelfgenezend vermogen van uw lichaam te stimuleren. Er worden meestal metingen en testen uitgevoerd en u krijgt inzichten en achtergronden aangereikt. Een behandeling is erop gericht naar de dieperliggende oorsprong van uw klacht(en) te gaan.

Als lichaam en geest in balans komen, dus uw hele systeem, dan verminderen of verdwijnen ook de klachten.